HJERNERYSTELSE

Klienter med hjernerystelse udgør en meget stor del af klinikkens arbejde, og denne gruppe af både børn, unge og voksne har vi stor succes med at hjælpe.

Som udgangspunkt har disse klienter stadig skarpt syn, og omverdenen kan ikke umiddelbart se på dem, at de er skadesramte. Dette kan ofte medføre, at den skadede person ikke føler, at omverdenen har forståelse for situationen.

De har ofte ingen problemer med at bevæge øjnene, og nogle af dem kan endda drejene øjnene ind til næsen, men det er uden betydning, når ens synsmæssige udholdenhed i flere uger eller år kun har været en skygge af, hvad det var tidligere.

De befinder sig nu i den situation, at kroppen virker, men sådan forholder det sig desværre ikke, når det kommer til syn, hjerne og balance.

Det er for mange blevet vanskeligt at bruge synet koncentreret, og det giver gener at flytte blik eller hoved for meget. Det kan pludseligt være svært at holde øjenkontakt og at tåle lys og lyd.

Der tåles kun en brøkdel af det skærmarbejde, der før var muligt, og lysstyrken er sat så lavt, at andre tror, at skærmen er gået i stykker.

Det, at rotationer og hurtige bevægelser er en udfordring, gør det ofte vanskeligt at cykle, og bilkørsel er blevet meget krævende.

Læsning er ofte droppet, skolegang eller arbejdsliv er problematisk. Forsøges der alligevel med nærarbejde, udløser det ofte gener / smerter i øjnene eller hovedpine.

Sanseindtryk er forstyrret – mange tåler ikke længere at se på bestemte mønstre, hurtige klip på TV, at scrolle på telefonen eller at udholde at være i en social sammenhæng.

Der forekommer meget hurtig udtrætning, og koncentrationen driller – hvis man drister sig til prøve at agere som før skaden, er der efterfølgende en regning at betale.