Neurooptometrisk rehabilitering - genoptræning af syn og balance

Mange af de klienter, der kommer i klinikken, er voldsomt syns- og balancemæssigt udfordret. De nedsatte synsfunktioner kan komme til at påvirke dem, der er skadet, resten af livet, hvis man ikke får den rette vejledning. Ved nøje tilrettelagte forløb kan den skadesramte ofte hjælpes tilbage til arbejde eller til en tilværelse med langt større livskvalitet.

Man lærer at ”se” i de første leveår, man opbygger erfaringer og forfiner dem.

Efter skader kan man desværre pludselig havne i problemstillinger, hvor man mister evnen til at bruge sit syn, som man kunne tidligere.

Hjernen har for længst slettet de erfaringer, der omhandler, hvordan man i de første leveår lærte at "se" - ressourcerne er brugt på andre opgaver.

 Neuronforbindelserne er for længst væk, og man står uden reel mulighed for igen selv at få sit syn til at fungere.

Her kan det være relevant, at neurooptometristen kommer på banen.

Neurooptometri bygger på videnskabelig og biologisk baggrund og har rødder i Amerikansk Vision Training og neuropsykologi.

Synet er meget mere end det at se skarpt, et komplekst system, bestående af rigtig mange elementer. En tredjedel af hjernen har direkte sammenhæng med synet, der er stort set ingen områder af hjernen, hvor synet ikke er repræsenteret, hvilket også er årsagen til, at synet desværre ofte bliver påvirket efter hændelser, hvor hjernen bliver skadet.

Mange af de klienter, der kommer i klinikken, har store problemer med syn og balance. Selv om klienten evt. kun har været udsat for en forholdsvis lille påvirkning eller skade, kan det alligevel have meget stor indvirkning på synet og på de områder, der har sammenhæng med dette, herunder balancen.

Syn og Udvikling har erfaringer med rigtig mange former for syns- og balanceforstyrrelser.

Vi møder klienter, der har udfordringer efter piskesmæld eller hjernerystelse. Skaderne kan være opstået efter påkørsel, fald, stød, slag, overfald, spark, hvor objekter har ramt hovedet, eller hvor hovedet har ramt en genstand.

Skader kan også være opstået på løbehjul, ved hestesport, der kan være tale om cykeluheld, skiulykker, uheld ved boldspil, uheld ved sport, uheld på scooter, MC eller ved bilkørsel.  

Udfordringer kan også være opstået efter blodpropper, hjerneblødning, virus, forgiftning, stress, epilepsi, sklerose, operation, kemobehandling, strålebehandling, øjenoperation, iltmangel, strømulykker eller ved pga. aldersrelaterede problemstillinger.

Ingen hjerner er helt ens, og de skader, der kan opstå, er også helt forskellige, hvilket gør, at alle klienter i klinikken har en helt unik problemstilling, som vi skal forholdes os til.

Den, der er skadet, kan opleve, at omgivelserne - familie, venner og specialister, ikke helt forstår situationens alvor. Dette da problemerne ofte ikke er ”synlige”. Den skades ramte ”ligner sig selv”, men det er kun på overfladen, faktisk kan situationen for den ramte opleves som meget kaotisk, og livskvaliteten kan være meget påvirket. Det at "se" er blevet meget anstrengende og kan være forbundet stort ubehag, og mange vil efter kort tids koncentreret brug af synet få voldsomme eftervirkninger, som nogle gange kan vare ved i flere dage.
Forskellige skader giver forskellige udfordringer, men da menneskehjerner anatomisk er ens, og vi som mennesker også synsmæssigt og balancemæssigt er skabt rimeligt ens, er det faktisk muligt her at komme med et bud på, hvordan gener typisk opleves ved en del af de forskellige skader, der er hyppigst forekommende i klinikken.

HJERNERYSTELSE
Her kan udholdenhed, lyd- og lysfølsomhed, sanse- og kontrastfølsomhed være en stor udfordring. Almindelige gøremål som arbejde, læsning, fysisk aktivitet, bilkørsel, skærmarbejde, at se TV, at være i sociale sammenhænge og det at koncentrere sig, kan være en stor udfordring. Man tåler måske dårligt hurtige bevægelser af hoved og krop, øjnene gør ondt, og der opstået nemt hovedpine, svimmelhed og kvalme. Sengen kan være et sted, hvor man bruges meget tid, lysfølsomheden er øget, og der er et stort behov for kasket og solbriller ( også indendørs ). Klienterne har store problemer med at se på skærme og har ofte reduceret lysstyrken på disse betragteligt.

BLODPROPPER
Problemstillingerne kan være meget forskellige, dette skyldes naturligvis, at placering, udbredelse og omfang af skaden kan være meget forskellig. Ud over lammelser kan også balance, styringen af øjne, samsyn, fokusering, hukommelse og koordination være meget påvirket. Andre har måske ikke disse gener, men har måske mistet store dele af synsfeltet, så orienterings- og læseevne er voldsomt påvirket.

HJERNEBLØDNING
Kan give meget store udfordringer og giver ofte store og diffuse problemstillinger. Der kan ofte observers store udfordringer ved balance, orienterings evne, overblik, synsfelt, koordination, genkendelse, hukommelse, læseevne, afkodning, og grundlæggende synsfunktioner kan være voldsomt påvirket.

TYPISK SETE PROBLEMSTILLINGER / UDFORDRINGER

 • Det skal bruges energi på at få synet til at fungere
 • Problemer med at fokusere          
 • Tåler dårligt at se TV, særligt hurtige klip, reklamer og rulletekster
 • Gener i øjne / omkring øjne          
 • Problemer med samsyn / dobbeltsyn / skelen      
 • Gener ved brug af PC/tablet/telefon, særligt hvis der scrolles  
 • Det er ofte brug for at lukke øjnene        
 • Der er problemer med at holde øjenkontakt
 • Læsningen er besværet eller opgivet        
 • Lav læsehastighed            
 • Der er problemer med at huske det læste        
 • Der er problemer med at holde styr på læsestedet      
 • Svimmelhed / kvalme          
 • Gang kan være slingende          
 • Usikkerhed på ujævnt underlag / i mørke
 • Har problemer på trapper      
 • Reaktionstid / hastighed nedsat    
 • Uheld - der stødes der ind i objekter, ting tabes  
 • Der er problemer med at gå ture eller at løbe    
 • Der er problemer med at cykle
 • Oplever synsforstyrrelser        
 • Synsindtryk kan være meget generende
 • Bevægelser af øjne, hoved eller krop kan være meget ubehageligt  
 • Hovedpine        
 • Gener hvor der er mange mennesker    
 • Gener hvis der skal handles    
 • Problemer med afstandsbedømmelse    
 • Meget træthed / lav udholdenhed  
 • Behov for hvil / meget søvn      
 • Søvn- eller døgnrytme er påvirket    
 • Problemer med at have flere bolde i luften    
 • Bilkørsel giver ubehag  
 • Sproget kan være påvirket