Oplevede gener i synsfeltet efter biluheld

Sabrina blev som 18-årig alvorligt skadet ved et biluheld, som resulterede i mange synsproblematikker. Oplevede gener i synsfeltet, så efter uheldet  ”stjerner”/lysglimt, fik trætte øje, var lysfølsom, så dobbelt, fik hovedpine og oplevede store gener, når der skulle læses. Ved læsning rodede hun rundt i bogstaver og tal, hun kunne kun udholde at skimme lidt aviser og blade.

Sabrina blev let svimmel, og balancen var dårlig, hun kunne ikke længere ride, og det kunne være svært at opretholde øjenkontakt med andre mennesker.

Meldingerne pegede hen imod, at Sabrina nok var nødt til at acceptere, at situationen ikke ville blive anderledes.

Efter 4 måneders synstræning er der sket en markant udvikling / forbedring med Sabrina. Alle synsgener er stort set væk, og balancen er fin - Sabrina kan nu igen ride og cykle. Hun har ikke længere problemer med at holde øjenkontakt, når hun er sammen med familie eller venner.

Sabrinas færdigheder har på alle områder flyttet sig nærmest eksplosivt, og hun er nu på vej videre i sit liv og med sine uddannelsesplaner indenfor civilforsvaret.

Sabrina beretter i videoen om sit biluheld, genoptræning og resultatet - 3.44