Kaos efter hjerneblødning

Synstræning hjalp Elmer til en bedre livskvalitet efter hjerneblødning

Elmer var i foråret 2015 fanget i en verden af kaos efter en hjerneblødning. Hans synsskarphed var god, men han havde fået store problemer med at forstå det, han så, og der var opstået total kaos i samarbejdet mellem hans syn og koordination, hvilket gjorde det umuligt for ham selvstændigt at bevæge sig rundt og generelt at tolke indtryk via synet. 

Beskeden fra lægerne til Elmer og familie var, at øjnene ikke fejlede noget, problemerne stammede fra skaden i hjernen. Der blev lavet mange undersøgelser, men ingen vidste, hvad man skulle stille op. 

Familien valgte selv at opstarte synstræning for derigennem at hjælpe Elmer videre. Træningsforløbet strakte sig over ca. 1 år.

Træningen forbedrede Elmers syn, forståelse og øje-/håndkoordination i  en sådan grad,  at han kunne blive boende i eget hjem – hvilket ellers ikke havde været muligt.

Elmers datter beretter om sin fars hjerneblødning og træningsforløbet - 5.08