EYEBAB TARS PROJEKT - Test af rehabiliterings softboard

Via firmaet EYEBAB bød 2018 på et EU støttet OPI projekt - OPI (Offentlig-Privat Innovation) er en samarbejdsform, hvor offentlige og private aktører udvikler og implementerer nye innovative løsninger til den offentlige sektor.

EYEBAB var tovholder på at teste og videreudvikle en rehabiliteringsløsning - EYEBAB Softboard - i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus neurorehabiliteringscenter og to genoptræningsenheder i Billund Kommune . 


I projektet blev der undersøgt, i hvilken grad fysioterapeuter og ergoterapeuter kunne se fordele ved at bruge EYEBAB Softboard.

Derud over åbnede projektet muligheden for, at der blev lavet en neurooptometrisk vurdering af borgeres syn, efter at de havde været udsat for en senhjerneskade og i flere tilfælde igen efter endt behandling.

Synsundersøgelsen gav mulighed for et helt unik indblik i, hvordan man i det offentlige håndterer borgere med problemstillinger omkring synet efter skader. Det gav også et indtryk af, at det er et område, som kunne være spændende at dykke yderligere ned i.