Neurooptometrist - Genoptræning af syn og balance

Specialist i hjernerystelse - samsyn - læsning



TEST OG TRÆNING BÅDE ONLINE OG I KLINIKKEN

Corona situationen bevirkede, at vi i klinikken valgte at tilbyde vores klienter online vejledning. Succesen har været så stor, at vi i fremtiden, ud over de traditionelle klinikbesøg, nu også tilbyder online træning til de klienter, der ønsker dette. I klinikken er der rigeligt med plads, og den er indrettet på en sådan måde, at vi uden besvær kan overholde den anbefalede fysiske afstand.



 

Klinikken er specialist i EYEBAB VT - en digital platform, der er specielt udviklet til neurooptometrister og deres klienter. 

Kvalitet, motivationen og målbarhed er helt afgørende for, hvilke resultater man opnår ved en træning. 

Klinik for Syn og Udvikling er helt i front, når det gælder om at gøre brug af de disse digitale muligheder.