Malling Motorik tilbud fra 2014-2019

I et samarbejde mellem Klinik for Syn og Udvikling og Malling Skole SFO /  Gitte Nygaard startet man i 2014 et indlæringstilbud, da man ønskede at give børn med indlæringsvanskeligheder en bedre forudsætning for indlæring. Denne motoriktræning var rettet imod at forbedre børnenes indlæring og koncentration. Man ønskede også at øge børnenes selvtillid og selvindsigt. Træningen blev fordelt mellem skole, SFO og hjemmet, men den primære indsats lå i skoletiden. Træningsperioden løb over 4 måneder, hvor der blev trænet på skoledage - hver dag i en lektion ( 45 min. ). Resultatet var meget positive udsagn fra forældre, og Klinik for Syn og Udvikling kunne ved en evaluering se tydelige forbedringer på flere områder.  Alle elever havde forbedret deres færdigheder væsentligt. Der sås en mærkbar forbedring på blandt andet koncentration, motorik, læsning,  og tillige var selvværd øget betydeligt. Skolen fortsatte tilbuddet frem til udgangen af 2019.